Ferran Sánchez: Història. Divulgació. Docència.

Ferran Sánchez: Història. Divulgació. Docència.
"Sólo unos pocos prefieren la libertad; la mayoría de los hombres no busca más que buenos amos" (Salustio)

domingo, 13 de octubre de 2019

SPACAT1 - L'ANTIC RÈGIM. REPÀS DE CONCEPTES.

Per a descriure el punt de partida, l’Espanya de finals del segle XVIII, hem de recordar aquest concepte après ja fa temps quan hem parlat d’Europa. L’Antic Règim és el conjunt de característiques polítiques, jurídiques, demogràfiques, culturals, socials i econòmiques que defineixen el continent europeu i les seves colònies al segle XVIII, abans de les revolucions que l’escombraran. El terme prové dels revolucionaris francesos, que el feien servir despectivament per a designar les velles estructures socials, polítiques, econòmiques i culturals anteriors a la revolució. El podem distingir per 5 característiques: un sistema demogràfic antic, una economia controlada / rural, una societat estamental, una pràctica política absolutista i unes mentalitats providencialistes.EL SISTEMA DEMOGRÀFIC ANTIC constitueix la primera fase del paradigma que anomenem “transició demogràfica”. Es distingia principalment per un inestable equilibri entre població i recursos, provocat per l’escàs rendiment agrícola i les collites irregulars. Aquell món depenent del clima i les collites estava estancat tecnològicament: un camperol francès treballava el camp el 1750 amb les mateixes eines i tècniques que el 1250. I aquest endarreriment impedia arrencar-li a la terra l’augment de producció que es necessitava per alimentar aquella població que creixia tímida però sostingudament. De tal manera que, de manera cíclica, es produïen episodis sobtats de mortalitat provocats per la fam desencadenada després de les males collites, i per les guerres, però també per epidèmies que reapareixien des que la Pesta bubònica (la Pesta Negra, pel color dels ganglis inflamats dels infectats) havia arribat a Europa el 1348. 

Des que un metge de l’estudi general lleidatà, Jaume d’Agramunt, recomanés obrir finestres amb la mateixa candidesa que les quarantenes, en el primer tractat de medicina escrit en català (Regiment de preservació de la pestilència e mortaldats) abans que la pròpia pesta se l’emportés el 1349, ningú no coneixia el veritable origen de la malaltia. Encara que durant el segle XVIII anava remetent (sigui a causa de l’estabulació, els cordons sanitaris a gran escala, o la substitució de la rata negra per la grisa), altres malalties (com la verola, fins que Edward Jenner va encertar amb la vacuna, 1796) seguien provocant episodis tràgics de mortalitat sobtada.


Fam, malalties i guerra eren, doncs, la principal causa d’una altíssima taxa de mortalitat, que al capellà britànic Malthus (Assaig sobre la població, 1798) li semblava provocava un màxim poblacional insuperable perquè –sense perspectiva empírica- no veia que al Regne Unit altres revolucions paral·leles a la demogràfica (l’agrícola i la dels transports) havien permès superar la manca d’aliments i, per tant, el sostre de vidre que, en record seu, anomenem malthusià. Eren especialment altes les taxes de mortalitat  femenina i infantil: no solament perquè les vides de les dones, subjectes a la dominació sexual masculina, es convertien en una seqüència d’embarassos i parts –amb tècniques d’assistència qüestionables- de nadons que difícilment superaven, sense vacunes, els 6 anys. Això podria explicar també el manteniment de l’alta natalitat (si volies tenir hereu, necessitaven engendrar-ne molts) tant com la prosperitat experimentada durant el segle o la condemna eclesial de tota pràctica anticonceptiva.

UNA ECONOMIA CONTROLADA. En l’Antic Règim el sector primari era el principal: ¾ parts de la població activa es concentrava en l’agricultura i la ramaderia, la principal font de riquesa era la possessió de la terra, però l’agricultura era gairebé de subsistència. Hi havia comerç, però –en el cas del de proximitat- estava ben controlat pels gremis. Aquestes corporacions d’artesans d’un mateix ofici venien dinamitzant l’economia urbana des dels temps medievals, i tenien dues funcions: l’ajuda mútua entre els associats, i la vigilància dels interessos de cada ofici. Els Estatuts dels gremis regulaven sous, normes de treball, festius, materials de treball, preus, nombre de persones que podien exercir la professió. El gremi fixava també les categories professionals, dictant la diferència entre els aprenents (que vivien a casa del mestre i no cobraven perquè vivien al taller, i s’encarregaven de la seva neteja i les feines menors, a canvi de l’ensenyament de l’ofici), oficials (quan, prou preparats, cobraven un sou) i mestres (quan superava les proves del gremi, consistents a fer una “obra mestra”, i ja regentaven un taller). Aquesta activitat artesanal és el que fa que no puguem parlar d’indústria a l’Antic Règim, sinó que preferim fer servir el concepte “manufactura”: no hi ha fàbriques encara! És cert que la porcellana, el vidre o els tapissos es produiran de forma exquisida en grans complexos laborals protegits per la monarquia espanyola, però l’activitat que s’hi desenvolupa –la fabricació de productes de luxe- té ben poc a veure amb la concentració de màquines, la proletarització o la divisió tècnica del treball, per citar algunes de les característiques del sistema fabril (que ja s’estava posant en marxa al Regne Unit).


Una altra activitat econòmica era el que els economistes descriuen com a “domestic System”, o Pooting out System. Consistia en què els camperols aprofitaven els temps morts de les feines agràries per a treballar a casa, amb eines pròpies, per a un traginer / comerciant que els subministrava matèries primeres, i retirava posteriorment les peces fetes per vendre-les en mercats llunyans. Els sistema presentava dues avantatges: per una banda, la flexibilitat (la producció regulada d’acord amb les comandes, sense obligacions empresarials de vincles permanents), per altra els baixos costos (sous baixos, fora de la regulació gremial, que beneficiaven també el camperol perquè suposaven un ingrés extraordinari).


Pel que fa al comerç colonial hem de recordar que els estats europeus mantenien les seves colònies com a mercats reservats i espais explotats en exclusivitat, en una espècie d’acord implícit (el “pacte colonial”) del que participaven algunes companyies privilegiades en règim de monopoli. Per tant, aquest comerç està sota control estatal. El sistema es basava en el comerç triangular: això vol dir que s’enviaven vaixells carregats de bijuteria o articles de segona mà a l’Àfrica on, contactant amb tribus negres, es canviaven aquests articles barats per esclaus negres amb què travessar l’Atlàntic amb les bodegues ben plenes de mercaderia humana per als plantadors americans. Buidats els vaixells i venuts els esclaus, amb marges de benefici altíssims, els tractants tornaven a Europa carregats de cacau, cafè, sucre, tabac o cotó.


LA SOCIETAT ESTAMENTAL era ben diferent de la nostra: la que anomenem “societat de classes” és, presumptament, meritocràtica i amb certa mobilitat. Encara la podíem descriure d’acord amb la tradicional divisió tri-funcional que, en l’època medieval, parlava de Laboratores (la pagesia), Oratores (el clergat) i els bellatores (la noblesa feudal). Pertànyer a una d’aquestes categories t’adscrivia de per vida, perquè gairebé no hi havia mobilitat: és cert que per la via matrimonial, o per la gràcia reial, alguns burgesos havien aconseguit superar aquest sostre de vidre i ennoblir-se; però en general els estaments eren impermeables, i no era el mèrit, ni la riquesa, el que t’adscrivia a un  estament, sinó la sang, el naixement. Per això diem que un estament és una categoria jurídica, a diferència de la classe social, que seria una categoria econòmica. Mentre que en una societat capitalista contemporània els individus són tractats amb igualtat davant la llei, en la societat estamental el tracte era equitatiu, és a dir, cadascú és tractat d’acord amb els seus privilegis, acumulats durant el temps per la pertinença a una família o corporació (un gremi, una ciutat, una confraria...). Quins eren aquests privilegis? Jurídics (tenien dret i tribunals especials), fiscals (els nobles no paguen impostos), polítics (càrrecs a la cort), feudals (cobren les rendes dels seus vassalls), jurisdiccionals (dicten justícia en els seus feus). Però de vegades els privilegis que més ofenen els burgesos són els simbòlics: els nobles tenen el millor seient reservat a l’església, solament ells poden dur espasa, i poden anar coberts davant del rei. Per fer un retrat que ens permeti reconèixer el perfil de la noblesa, vam citar a classe el cas del Baró de Maldà. Rafael de Amat de Cortada (1746-1819) havia escrit 60 volums de diaris, sense interrupció, des de 1769 (quan fa 22 anys) fins gairebé el final de la seva vida. El seu testimoni recull una vida reposada de festes, misses i banquets (i aquesta darrera afició fa del seu “Calaix de sastre”, que és com es diu el dietari, una font molt interessant per a la història de l’alimentació), però també és una crònica del que passava a la ciutat: balls, processons, execucions, dades meteorològiques, festes... per això escriu «Ja som dos» fent aquesta activitat quan, el 1792, apareix el Diario de Barcelona.

No és que sigui un clàssic de la literatura, més aviat els especialistes el veuen rococó i no l’inclouen en el cànon literari perquè està escrit en un català castellanitzat, sovint vulgar i poc transcendent, perquè no escrivia per al públic, sinó que acumulava anècdotes i rumors que transmetia al seu cercle. De fet, ell mateix explica que sovint llegia en veu alta en petites reunions en les que també de vegades demostrava certa inclinació musical (tocava la viola). Aquesta cultura de saló, dedicada a l’enginy i la música, ens recorda que la petita noblesa provincial, incapaç d’entrar en el joc cortesà, mantenia una petita cort d’amics i aduladors que imitava els ideals de vida de la noblesa propera al rei.

La residència de Rafael de Amat de Cortada estava al Palau Maldà, al carrer del Pi, i era nebot del Virrei Amat. Políticament el veiem assistint a les cerimònies privades que convoca Carles IV durant la seva visita a Barcelona el 1802, li podem llegir l’odi a Goody, i –com demostrarà més endavant amb la seva fugida de la ciutat el 1808- un entusiasme bàrbar per “Fernando Séptimo que Dios nos ha dado” i un odi furibund contra els francesos de la Revolució, solament comparable al menyspreu que sent per la «gent de fàbrica». Es refereix a la incipient burgesia...

I és que, si la classe més dinàmica critica la vida improductiva, des del seu punt de vista parasitària, de la noblesa, els nobles no es queden curts. El baró de Maldà mirava amb menyspreu el propietari de la fàbrica més gran de la Barcelona d’aquell 1802, visitada pel mateix rei. Estava en una illa que anava del carrer del Carme al de Riera Alta, al Raval, i d’ella solament ens ha arribat la residència neoclàssica de l’amo (però reformada el 1847). Es dedicava a fabricar teixits estampats, i pertanyia a Erasme de Gònima, qui també posseïa una fragata, la San Erasmo, que feia el trajecte de Barcelona a Veracruz. Havia aconseguit comprar-se un títol de noblesa el 1791 i una finca a Sant Feliu de Llobregat, Ca l’Amigó, a la que el Baró de Maldà es referia, amb sorna, com “el Versalles de Don Erasme”. Amb aquesta ironia criticava les aspiracions presumides d’aquests nouvinguts. És ben cert que el panteó on va ser enterrat al Poble Nou era ostentós, i que el text que hi figura a la tomba va sobrat de nous valors burgesos: “Su genio emprendedor le aventajó en la fabricación de indianas, viendo acrecentar rápidamente su fortuna y la distinción de general aprecio, que le valiera el título de noble para sí y sus descendientes (…) sin que estas circunstancias no ejercieran su influencia en su natural laboriosidad (…) A los 76 años de edad, víctima de una caldera” que va explotar en el seu taller. En aquest breu text hi trobem els nous valors de l’ascendent capitalisme: emprenedoria, inversió, risc, qualificació, competència, riquesa, treball, esforç, compromís, i... fins al darrer moment! Però també hi veiem l’aspiració al títol nobiliari, en el que l’historiador Ferdinand Braudel anomenava “traïció de la burgesia”.

UNA PRÀCTICA POLÍTICA ABSOLUTISTA. Excepte el Regne Unit, on des que el príncep holandès Guillem d’Orange acceptés la corona britànica a canvi de mantenir sempre obert el parlament (Bill of Rights, 1689), la major part dels estats del continent europeu a finals del segle XVIII eren monarquies absolutes que justificaven el seu poder amb la voluntat de Déu. Tenim la tendència a veure aquestes monarquies, en tant hem testimoniat els règims totalitaris del segle XX, com a règims polítics sense límits. A la pràctica, els reis absoluts pateixen límits a l’exercici del seu poder:
-          La resistència dels poders locals, en mans d’una noblesa impermeable a les reformes i gelosa dels privilegis
-          Les assemblees representatives d’origen medieval: el rei les ha de convocar per temes fiscals
-          La llei divina, el “dret natural” i les lleis fonamentals del regne (l’orde de successió, per exemple)
Per superar aquestes resistències, alguns monarques faran servir idees dels il·lustrats.

UNES MENTALITATS PROVIDENCIALISTES. El providencialisme és la creença què Déu és el veritable protagonista/subjecte de la Història, i l’home solament el seu instrument. Ja Agustí d’Hipona –escandalitzat pel saqueig de Roma pels visigots el 410- escriu “La ciutat de Déu”, on tranquil·litza els cristians esparverats de veure Roma, Caput Mundi, en mans dels bàrbars, dient-los que la verdadera ciutat de Déu la conformen els cors dels cristians. Agustí recomana allunyar-se dels herois clàssics, sovint superbs davant el seu destí., i acceptar el flagell de Déu amb resignació: els seus designis són inescrutables; la saviesa de l’home, limitada.


No hay comentarios: