Ferran Sánchez: Història. Divulgació. Docència.

Ferran Sánchez: Història. Divulgació. Docència.
"Sólo unos pocos prefieren la libertad; la mayoría de los hombres no busca más que buenos amos" (Salustio)

sábado, 4 de febrero de 2012

ESPANYA 1788-1875. EL LLARG CAMÍ CAP A L'ESTAT LIBERALTemari que segueixo a 2n de Batxillerat.

Característiques de l’Espanya borbònica
- És un estat absolutista, centralitsta i militaritzat
- Política econòmica mercantilista: la pressumpta liberalització de 1778
- Colonialment Conseqüents: francofilia i anglofòbia en els Pactes de Família
- Una il•lustració dèbil i poc agosarada, incapaç d’impulsar reformes
• Contra censura i inquisició, busca la contradictòria protecció del caprici reial
• La força dels privilegiats. Exemple: el projecte d’Única Contribución
• El pes de la tradició. Exemple: el motí d’Esquilacce

La crisi de l’Antic Règim (1788-1808)
* La política davant 1789: “pànic de Floridablanca” i rebomboris del pa
* Davant 1791, Aranda es planteja el dil•lema de la política exterior
* Davant 1793, la Guerra Gran i la “tercera via” (Godoy)
* Conseqüències de la nova amistat amb França (conxorxes, Trafalgar, Fontainebleau)

La guerra del francès (1808-1813)
* Els esdeveniments de 1808: Aranjuez, Baiona, Madrid
* Característiques:
•És una guerra civil, com demostren els afrancesats,
•És una guerra irregular, com demostra la guerrilla
•Té un component identitari: dóna forma a la consciència nacional
•Té un component revolucionari: Juntas, convocatòria a Corts i tasca de Cadis
-La constitució de 1812
-Els decrets de deconstrucció de l’Antic Règim

Ferran VII (1813-1833)

El sexenni absolutista: de Valençay als Manifest dels Perses, una invitació al cop d'estat
El trienni liberal. Els problemes: Divisió liberal, partides apostòliques, i sabotatge reial (discurs de “la coletilla” i injerència de la Santa Aliança)
La Dècada Ominosa. Els problemes:
• Oposició reaccionària (els malcontents) davant l’obertura econòmica
• L’oposició liberal (Torrijos, Goya, Riego, Mariana Pineda...)
• La independència americana (i repatriació de capitals: el cas Bonaplata)
• La qüestió successòria: la Pragmàtica Sanció

Isabel II (1833-1868)

Els problemes polítics de la Regència de Maria Cristina de Borbó (1833-1839)
• Les diferències entre els carlins i els isabelins
• De l’Estatut Reial a la Constitució de 1837
• Davant els carlins, la desamortitizació de Mendizábal: objectius i resultats.


Espartero com a primer “espadón” (1840-1843)
• Les característiques dels “pronunciamientos”
• Debilitat de la industrialització i urgència del proteccionisme
• La Jamància i el final del Trienni Esparterista

La Dècada Moderada (1844-1854)
•La constitució de 1845: diferències entre progressistes i moderats
•Les idees: sobirania compartida, poder de la capacitat i dictadura necessària
•La Guàrdia Civil, alternativa a la Milícia Nacional
•L’oposició: matiners, carlins i vaguistes
•El Concordat amb el Vaticà: Significat, objectius i resultat

El Bienni Progressista (1854-1856)
•La Vicalvarada i el Manifiesto de Manzanares
•La desamortització de Madoz
•La llei de ferrocarrils: els problemes del creixement ferroviari
•La vaga de 1855: muralles, selfactines i còlera

O’Donnell com a “tercera via”: la Unión Liberal (1858-1863)
•La resposta burgesa a 1855: teories sobre el desenvolupament de les colònies
•La resposta utòpica a 1855: les propostes de Cerdà per urbanitzar Barcelona
•La política colonial del govern unionista

La crisis del moderantisme arrossega la reina (1863-1868)
• El rasgo, segons Castelar, i “Los Borbones en pelota”, segons Bécquer
• L'exclussió dels progressistes, Caserna de Sant Gil i Nit de Sant Daniel
• Corte de los milagros, hambre del algodón, y Pacto de Ostende

El sexenni democràtic (1869-1875)
El govern provisinal i la constitució de 1869
L’oposició a la monarquia democràtica
Els problemes de La I República i el gir corporativista de l'exèrcit

No hay comentarios: