Ferran Sánchez: Història. Divulgació. Docència.

Ferran Sánchez: Història. Divulgació. Docència.
"Sólo unos pocos prefieren la libertad; la mayoría de los hombres no busca más que buenos amos" (Salustio)

domingo, 22 de octubre de 2017

S1: 1871, UNES "TORRES BESSONES" DEL S. XIXCom vam explicar el s. XIX durant el curs passat? Com un procés revolucionari que reproduïa les fases de la Revolució Francesa. Partint de l’Antic Règim (restaurat pels prínceps que havien vençut Napoleó), vam distingir una fase moderada de la revolució (que a França instauraria la Monarquia de Juliol de Lluís Felip d’Orléans el 1830), una fase de radicalització cap al sufragi universal (la Segona República el 1848) i un retorn a l’odre moderat (simbolitzat en el cop d’estat que convertirà Lluís Napoleó en Napoleó III)

De Richard J. Evans (2017), però, vam agafar la idea de que l’onada revolucionària de 1848 no va fracassar, perquè –tot i la instauració posterior de monarquies conservadores els governs resultants ja no es legitimaven amb la sang, sinó amb les realitzacions. Conscients de l’amenaça que 1848 havia palesat van impulsar polítiques de benestar (repartint els beneficis d’un nou imperialisme). 

En certa manera, eren tecnocràcies. L’exemple paradigmàtic és l’entorn de la Reina Victòria impulsant la Great Exhibition, símbol del canvi cultural que deixa enrere les fantasies romàntiques per confiar en la ciència i la tècnica com a eines de creació d’un futur pròsper, però també les ampliacions del sufragi i les polítiques imperialistes.

ELS COMBATENTS DE 1871 (1): EL SEGON IMPERI FRANCÈS

La burgesia instal·lada en el poder després de les revolucions utilitza l’estat com a eina de captació de mercats reservats i matèries primeres barates. Napoleó III impulsa així una política colonial que ofereixi engrunes de prosperitat per als obrers: l’expedició a la Cotxinxina, la imposició d’un nou “tractat desigual” a la Xina (Tiensin, 1860), la protecció dels otomans davant dels russos (Crimea, 1854-1856), la intervenció a Itàlia a favor del Piemont contra Àustria (obtenint com a pagament Savoia i Niça) són exemples d’una política de prestigi internacional que culmina en l’intent de satel·litzar Mèxic, aprofitant la debilitat en que la Guerra de Secessió sumia els Estats Units (1861-1865).


Acabada en tragèdia l’expedició amb  l’afusellament de l’emperador Maximilià a Querétaro (1866), començava la crisi del règim. A la fallida dels bancs que havien finançat l’operació s’hi va afegir l’enfonsament del sector tèxtil desbordat per l’augment del cost del cotó (del que els EEUU eren proveïdors). L’emperador va buscar nous suports:


- Per acontentar els catòlics impulsa l’ensenyament religiós i envia una guarnició per protegir la Roma papal del procés d’unificació italiana;
- Per acontentar els liberals ofereix drets al parlament (d’iniciativa legislativa, control pressupostari i interpel·lació), desfà l’obligació de censura prèvia de les publicacions, i atorga els drets de reunió, associació i manifestació.

Aquests drets posen en marxa un moviment obrer fins aleshores acotat. La difícil situació del proletariat parisenc des que el Baró de Haussman havia obert els grans bulevards com a espais de socialització burgesa, ha empitjorat. Desallotjats dels vells suburbis medievals, relloguen habitacions i llits, i –en veure l’empitjorament de les seves condicions de vida- es disposen a lluitar contra la burgesia que s’ha apropiat del seu espai.

ELS COMBATENTS DE 1871 (2): PRÚSSIA, UNIFICANT ALEMANYALa burgesia que assaltava el poder volia crear “mercats nacionals” i subvertir el mapa nascut el 1815 del Congrés de Viena. Les fronteres dissenyades pels vencedors de Napoleó havien trobat l’oposició de la joventut romàntica i liberal que somniava una Alemanya unida. La via de construcció nacional més radical, el Parlament de Frankfurt (1848), però, havia fracassat quan el rei de Prússia –a qui havia ofert la corona- la va rebutjar: “les corones les dóna Déu”, havia contestat. Aleshores apareix Otto von Bismarck.


Qui és? Un junker tradicionalista que s’havia mostrat conservador a Frankfurt (1848), comissari reial encarregat del manteniment dels dics convencent les contribucions de camperols i propietaris. Aquesta doble cara -home de l’Antic Règim, però acostumat a treballar en problemes tècnics molt moderns mitjançant una cosa tan moderna com el consens- l’acompanyarà tota la seva trajectòria.
Què representa la seva figura? Un tradicionalista que fa seu l’objectiu unificador de la burgesia. Però no solament és l’artífex de la unificació! La seva figura presideix les relacions internacionals de 1871 a 1890 (com demostren dos congressos internacionals reunits a Berlín). El problema és: representa una constant en la història alemanya que fa de la militarització i la violència un camí propi/extraordinari/alemany cap a la modernitat? 

Aquesta teoria del “Sondenverg” segueix oberta: Hans Kohn veia una filiació que lligava Frederic II, Bismarck, el Káiser i Hitler. Però Gerard Ritter veu moltes diferències entre el conteniment bismarckià i la recerca del lebensraun (espai vital) per Hitler: Bismarck protegeix l’elit conservadora moderant les noves forces nacionals, Hitler en canvi sintonitza amb el poble i la classe mitjana. Bruce Waller (1985) conclou que Bismarck no és l’antecedent del totalitarisme nazi, que el relleu generacional que retira Bismarck quan arriba el Káiser Guillem II representa la substitució de la realpolitik per una weltpolitik imperialista. El pas del conteniment a la megalomania.

Per què el nomenen? Té sang noble, experiència diplomàtica a Sant Petersburg, i fidelitat monárquica (contrastada el 1848). El parlament es resisteix a la reforma militar que pretén substituir milícies urbanes per exèrcit regular sota control reial, sumar homes reclutats i temps de prestació del servei militar. En el seu primer discurs com a canceller (1862) critica les fronteres del Congrés de Viena però suggereix que la manera de superar-les no eren els discursos (referint-se a 1848) sinó mitjançant a “la sang i el ferro”. Conseqüentment, va encapçalar tres guerres: contra Dinamarca (1864), contra Àustria (1866), -que enlluerna els liberals-, i contra França (1871). Bismarck provoca la diplomàcia francesa opinant sobre la candidatura al tron espanyol; Napoleó III creu que la guerra li servirà per cohesionar França i callar l’oposició.

L’IMPACTE DE SEDAN (1871)


La batalla va canviar el mapa d’Europa: l’abdicació de Napoleó III va facilitar la proclamació d’una IIIª República. Culminava la unificació alemanya i es proclamava –al saló dels miralls del Palau de Versalles- el Segon Reich. En virtut del Tractat de Frankfort (1871) Alsàcia i Lorena s’incorporen al nou imperi alemany. El primer ministre britànic, Benjamin Disraeli, veia “un esdeveniment més important que la revolució francesa del segle passat (...) No existeix tradició diplomàtica que no hagi estat esborrada (...) L’equilibri del poder s’ha destruït per complert i el país que més ho patirà serà Anglaterra” 


No hay comentarios: