Ferran Sánchez: Història. Divulgació. Docència.

Ferran Sánchez: Història. Divulgació. Docència.
"Sólo unos pocos prefieren la libertad; la mayoría de los hombres no busca más que buenos amos" (Salustio)

domingo, 19 de enero de 2014

PRÀCTICA 2: "L'ANGLESA I EL DUC" 1. Busca a la xarxa alguna informació sobre la pel·lícula o la seva fitxa tècnica, i redacta un text de 10 línies amb aquest recull de dades. Hi pots incloure les reaccions de la crítica, si les trobes, i contrastar-les amb la teva mateixa opinió.
 2. Escriu un petit informe presentant els personatges històrics que fan de protagonistes: l'aristòcrata anglesa Grace Elliott, i Felip d'Orléans (també anomenat Felip Igualtat). Afegeix també Maximilien Robespierre, que apareix breument al final de la pel·lícula.


 3. La primera escena es desenvolupa el 1790
  1. En quina fase de la revolució francesa es troba aquesta seqüència i quines fites ens permeten situar-la?
  2. Fes un petit resum del que havia passat fins aleshores...
  3. Com es governa França en aquell moment? Quina imatge ens ofereix el director de la pel·lícula del París d'aquell momento?
  4. Com es fa referència en aquestes primeres seqüències als “emigrées” i als “sans-culottes”? Qui eren aquests personatges?
  5. Què opinen els protagonistes sobre la revolució i la monarquia? Quin és moderat i quin és radical? En què se'ls nota? Escull tres frases de cadascun que et permetin demostrar quines són les seves idees.
  6.  
 4. La segona part de la pel·lícula es densenvolupa a partir del 10 d'agost de 1782
  1. Quins esdeveniments hi surten reflectits? Per què van esclatar?
  2. En quina fase de la revolució es desenvolupa aquesta segona part? Com és ara la situació de cadascun dels protagonistas?
  3. Explica què li encarreguen a la protagonista, quin perill corre, a qui ajuda, i què té a veure amb els esdeveniments aquest Champcenetz?
  4. Com decideix mostrar els sans-culottes el director de la pel·lícula? En quines escenes i amb quina actitud?

 5. La tercera part de “La anglesa i el duc” es desenvolupa a començaments de 1793
  1. A quins esdeveniments fa referència? Com condicionen els protagonistes, i la seva relació? 
  2. En quina fase es troba la seva relació, i en què consisteix?
  3. Per què diuen que el rei ha faltat a la seva paraula a la nació? Explica en què van consistir els esdeveniments a què es refereixen.
  4. Quina opinió té el General Dumoriez davant aquests fets, i per què ser-ne amiga resultarà perillòs per a la George Elliott més endavant?

 6. Les visions de la Revolució:
  1. Quina opinió transmet L'anglesa i el duc sobre la revolució? 
  2. Creus que hi ha temes que no toca?
  3. Quins procediments es fan servir per oferir-nos aquesta visió?
  4. Creus que el cinema ha de tenir en compte les diverses opinions sobre un esdeveniment, o que la llibertat del director per denunciar aquell experiment polític terrible no ha d'estar condicionada per res? Argumenta la teva resposta.
  5. A classe vam dedicar una sessió a conèixer el drama personal de la Reina Maria Antonieta, però no sempre les dones aconsegueixen en el discurs històric l'espai que mereixen. Fes la prova amb el teu llibre de text, i raona per què creus que hi ha poques dones.
  6. Per compensar-ho, busca información d'una d'aquestes dones que van exercir de testimonis i/o protagonistas de la Revolució Francesa. Construeix una petita biografia sobre ella. Si prefereixes, confecciona un fris cronològic on figurin els principals esdeveniments, les etapes diferenciades per colors, i imatges que et permetin comparar les trajectòries de la George Elliot i el personatge que has escollit: Olimpia de Gouges, Théroigne de Méricourt, Carlota Corday, Claire Lacombe, Thérésia Cabarrus, - Josefina Beauharnais, Lucile Desmoulins, Rose Lacombe, Madame de la Tour du Pin, Madame Roland
No hay comentarios: