Ferran Sánchez: Història. Divulgació. Docència.

Ferran Sánchez: Història. Divulgació. Docència.
"Sólo unos pocos prefieren la libertad; la mayoría de los hombres no busca más que buenos amos" (Salustio)

HISTÒRIA 4t ESOHISTÒRIA 4t ESO A L'INSTITUT VINYET

(1) L'ANTIC RÈGIM

1. Definició d'Antic Règim. Orígen del terme
2. Característiques
3. Un règim demogràfic antic
* Exercici. Visionat dels 20 primers minuts de la pel·lícula "El perfume. Historia de un asesino". Redacta un petit informe sobre com ens retrata la França de l'Antic Règim fixant-te en 4 aspectes: infantesa, treball, ciutat, justícia.
4. Una economia principalment agrària
- El comerç colonial: triangular, en manos de companyies privilegiades, en règim de monopoli.
- Els  gremis: definició i funcions.
* Exercici de redacció i empatia. Descriu la vida d'un esclau africà, del desarrelament a la plantació
5. Una pràctica política absolutista
* Exercici. Com es fa un Comentari de text (versió 2020-2021 del comentari de text)
* Per conèixer Lluís XIV
6. Una societat estamental
   6.1. Diferències entre estament i classe social
   6.2. Els privilegis de la noblesa
7. Una mentalitat providencialista (el terratrèmol de Lisboa, 1755)
8. La il·lustració
   8.1. Definició
   8.2. Característiques
   8.3. Vehicles (exercici 2020-2021)
   8.4. L'Enciclopèdia
   8.5. Pensadors (i obres) més importants (Per repassar, una classe al Youtube)
9.  L'art de l'absolutisme i de la il·lustració: el cas del Panteó (fitxa)
      (Fent la fitxa d'art, es pot escoltar "Le nozze di Figaro", de W. A. Mozart)
10.  Geopolítica europea de l'Antic Règim (fitxa 2018) (fitxa 2020-2021)
11, La independència de les Tretze Colònies. (fitxa)
Activitat: Visiona els primer 20 minuts de la pel·lícula "El patriota": Podem parlar de "revolució americana"? O solament d'independència?
Comentari de text: la Declaració d'Independència (2A) LA REVOLUCIÓ FRANCESA

1ª fase: La revolta dels privilegiats (1787-1789)

2ª fase: Els Estats Generals (maig i juny de 1789)
* Definició i funcionament
* El Jurament del Jeu de Paume

3ª fase: L'Assemblea Nacional Constituent (6/1789-9/1791)
* Els esdeveniments de París, la Grande Peur i l'abolició del feudalisme
* Exercici sobre la Constitució i el seu preàmbul, la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà.
* Els enemics de l'Assemblea

4ª fase: L'Assemblea Nacional Legislativa (9/1791-9/1792)
* La fugida de Varennes (1)
* Girondins i jacobins

5ª fase: La Convenció Republicana (9/1792-1795)
* Manifest del duc de Brumswick, Assalt a les Tulleries i Jornades d'Octubre
* Judici i execució del rei i de la reina
* Les mesures d'excepció dels jacobins: el Terror

6ª fase: El Directori (1795-1799) (qüestionari)
* El cop d'estat de Brumari

7ª fase: El Consolat (1799-1804) (qüestionari)
* La tasca de Napoleó com a cònsol i la coronació

8ª fase: L'Imperi Napoleònic (1804-1814): fitxa sobre documental
(Per escoltar tot fent la fitxa, la Simfonia Heroica de Ludwig van Beethoven)

EXERCICI OPTATIU

Dissenyar en un A3 la cronologia de les fases de la Revolució Francesa entre 1789 i 1804, diferenciant les fases per colors i amb majúscules, i il·lustrant-la amb imatges dels esdeveniments més importants.

Escriu, resumides en 10 ítem, la biografia de dos personatges femenins de la Revolució Francesa. Compara com va afectar a cadascuna d'elles les diferents fases de la revolució. Fent servir les fonts primàries que hi ha en el llibre i la informació que hagis trobat, respon (mínim 10 línies): Va alliberar la Revolució les dones?(2B) LES REVOLUC. ROMÀNTIQUES

1, La Restauració
Definició
Característiques
Instruments (1): el Congrés de Viena
Característiques del mapa europeu sorgit del Congrés de Viena
Instruments (2): la Santa Aliança

2. El Romanticisme, "el mal del segle"  (fitxa)

3. Les tres onades de revolucions romàntiques (fitxa)
1820, el fracàs
Les Tres Glorioses de 1830: Lluís Felip d'Orléans i la Monarquia de Juliol
(La llibertat guiant el poble)
1848 i la Segona República francesa
1851. El retorn a l'ordre amb Napoleó III

4. El nacionalisme
Definició. Estat i nació
Per què apareix durant la Restauració?

Incoherències nacionals del mapa europeu sorgit del Congrès de Viena
El cas alemany: comentari del discurs de Bismarck de 1862. Les guerres de 1864-1871.
El cas italià (fitxa) (ftixa comparativa de les unificacions d'Itàlia i Alemanya)
- (Exercici voluntari. Investigar la relació entre Verdi i la unificació italiana. També es pot escoltar aquesta versió del Va, pensiero fent la fitxa sobre aquest tema)
(3) LA "REVOLUCIÓ" INDUSTRIAL

Introducció: definició i importància
1. La revolució demogràfica
2. La revolució agrícola
(fitxa apartats 1 i 2)

3. La revolució tecnològica (fitxa dels apartats 2 i 3)
(En què consistia?)
3.1. Com funcionava la màquina de vapor?
3.2. L'impacte: la "fabricació de la fàbrica" - Els sectors punta: el tèxtil i la siderúrgia (pàg. 51)
3.3. Els tipus de fàbriques
          . Els vapors (definició a la p. 97)
            Les colònies (pàgines 96 i 112)
3.4. L'aplicació del vapor al transport: la navegació i el ferrocarril
         
4. El triomf definitiu del sistema econòmic capitalista
     4.1. Els 4 principis del liberalisme econòmic
     4.2. La procedència dels capitals
(cal incloure una explicació de com funcionen les SA i la Borsa)

5. La societat industrial
    (Activitat en un A3. Comparar la burgesia i el proletariat en dues columnes, atenent els següents
     aspectes)
     - Definició (p. 60 i 61)
     - Condicions de treball (p. 60 i 61) (Es pot parlar de valors i esperança de vida en sub-apartat)
     - Habitatge (p. 58 i 59)
     - Dona i infants (p. 60 i 61)
     - Despeses en oci, alimentació i vestit (p. 66)
     - Zona de la ciutat (p. 57)

6. L'art durant la Revolució Industrial: el realisme
    (Com va influir la industrialització en l'evolució del gust artístic? Fes servir com exemples els
     quadres de Millet, Daumier i Corbet que trobaràs en les pàgines 142 i 143)

7. La reacció dels obrers davant del drama de la societat industrial
- El luddisme. Dues interpretacions: odi a la màquina o reacció a la proletarització?
- La presa de consciència i les friendly societies 
- Els sindicats: lluita pel dret d'associació, millors condicions de treball i prohibició del treball infantil
- L'articulació ideològica: marxisme i anarquisme

8. Industrialització i guerra: el cas de la Secessió Nord-americana (1861-1865)
- Investiga en què va consistir aquest conflicte: qui combatia i per què es va produir?
- Fes una llista de les característiques d'aquesta guerra que la converteixen en una "guerra industrial"
(4 i 5) ESPANYA I CATALUNYA, S. XIX

1. L'ESPANYA DELS BORBONS (s. XVIII)
1.1. Característiques de l'Espanya dels Borbons
a) És un estat absolutista, centralista i militaritzat
b) Practica una política econòmica mercantilista
c) ... que condiciona la seva política exterior.
d) Una il·lustració dèbil i poc agosarada

EXERCICI. Explica en què va consistir el "Motí d'Esquilache", després de veure aquests fragments de la pel·lícula "Esquilache" (Josefina Molina, 1992)
- Esquilache, il·lustrat?
- Les reformes urbanístiques i l'oposició de la noblesa
- "El decreto de capas y sombreros"
- La reacció de les mentalitats tradicionals... i la del rei al motí


1.2. La política exterior espanyola davant la Revolució Francesa (fitxa)
- 1789, el Marquès de Floridablanca fixa un "cordó sanitari"
- 1791, el dilema del Duc d'Aranda: França o el Regne Unit?
- 1793, la Guerra Gran contra la França revolucionària
- 1795, Godoy signa la Pau de Basilea amb el Directori francès.
Conseqüències de la nova amistat amb França:
Guerra amb Anglaterra, conxorxes nobiliàries entorn del príncep i política subsidiària de Napoleó.

1.3. Exercici: com es fa un arbre genealògic? La dinastia de Borbó, fins avui (fitxa)

2. LA GUERRA DEL FRANCÈS (1808-1814)
2.1. Els esdeveniments de 1808
Motí d'Aranjuez, Abdicacions de Baiona i "Dos de maig"
2.2. Les fases de la guerra
2.3. Característiques de la Guerra del Francès
(Caràcter nacional, irregular, civil i revolucionari)
2.4. Goya, un testimoni excepcional

- En els cercles il·lustrats i en el saló de la Duquesa d'Osuna
- La sèrie de "Los Caprichos" i els frescos de  Sant Antoni de la Florida
- Pintor de cambra: La família de Carles IV
- Els esdeveniments de 1808, pels ulls de Goya
- Els gravats de "Los desastres de la guerra"

AJUDA PER AVANÇAR DEURES DE NADAL (Pàg. 88 del llibre):
 (curta) (llarga) (molt llarga) Gaudeix de la que tu vulguis!


3. EL REGNAT DE FERRAN VII (1813-1833) (fitxa)
3.1. Les etapes del regnat: Sexenni absolutista, Trienni liberal i Dècada Ominosa
       3.2. La independència de les colònies americanes (fitxa)

4. EL REGNAT D'ISABEL II (1833-1868)

4.1. Els problemes polítics de la Regència de Maria Cristina de Borbó (1833-1839)
- La guerra carlina: diferències entre carlins i isabelins
- A la recerca de suports: la Desamortització de Mendizábal i la Constitució de 1837

4.2. La Regència del General Espartero (1840-1843)
Liberalisme o proteccionisme? Les bullangues i el bombardeig de Barcelona

4.3. La Dècada Moderada (1844-1854)

a) La Constitució de 1845 i la sobirania compartida
b) Polítiques proteccionistes
c) Les polítiques d'ordre
d) El Concordat amb el Vaticà (1851)

4.4. El Bienni Progressista (1854-1856)
La llei de ferrocarrils
La vaga de 1855 a Barcelona i la resposta utòpica de Cerdà (1859)

4.5. L'enfonsament definitiu del règim isabelí (1858-1868)
Les causes

5. EL SEXENNI DEMOCRÀTIC (1869-1875) (fitxa)
Clips per entendre el període:
La Gloriosa, Alcolea, i el Govern Provisional
La Constitució de 1869 i l'assassinat de Prim
La monarquia democràtica i la Primera República

6. LA RESTAURACIÓ (1875-1931)

Definició (què es restaura?) i fases

6.1. Com es fa? carisma alfonsi, Constitució eclèctica i pacificació (cantonalisme, Cuba, carlins)

6.2. Les característiques:
- sobirania compartida i "rei soldat", per evitar la injerència militar
- Alternança pacífica i pactada entre dos partits, per evitar la inestabilitat
- Corrupció electoral ("encasillado" i tupinada) per evitar els extrems
- Caciquisme, instrument de control electoral. Mediació o violència?

6.3. Els crítics: independentistes cubans, obrers anarquistes, pensadors catalanistes
El Desastre de 1898 (qüestionari)

6.4. L'art de la burgesia triomfant: el Modernisme
Unitat didàctica interessant
El context: La "febre d'or" de la burgesia i l'Exposició Universal de 1888
(6, 7 i 8) LA GRAN GUERRA

Introducció: els estats burgesos

1. El mapa d'Europa entre 1871 i 1914 (fitxa)

2. Les característiques de les Grans Potències entre 1871 i 1914

2.1. Nacionalisme
2.2. Segona Revolució Industrial
2.3. Imperialisme (fitxa)
     Definició
     Les causes: ecònomiques, polítiques i estratègiques, demogràfiques, ideològiques
     Els tipus de colònies, segons la forma de presència blanca
     - Colònies d'explotació. El cas africà, després de la Conferència de Berlín (1884-1885)
     - Colònies de poblament
     - Protectorats
     - Concessions: el cas de la Xina i les guerres de l'opi
          Discussió en el si del govern britànic: quines causes de l'imperialisme s'hi veuen?
          L'opinió de la Reina Victòria: quines causes de l'imperialisme s'hi veuen?
          El debat en el Parlament britànic: quines causes de l'imperialisme s'hi veuen?
          Les negociacions de pau: quines causes de l'imperialisme s'hi veuen?
     Els grans imperis colonials
     L'impacte del colonialisme sobre els pobles colonitzats
2.4. Darwinisme social
2.5. Militarisme

3. Les causes de la Gran Guerra

a) Les causes estructurals / profundes / llunyanes
EXERCICI. Explicar breument com van contribuir a provocar una guerra cadascuna de les característiques de les Grans Potències?

b) Les causes conjunturals / circumstancials / properes
- L'atemptat de Sarajevo
- Ultimàtums, declaracions de guerra i mobilitzacions de tropes precipitats

4. El desenvolupament del conflicte

1914: De la guerra de moviments a la guerra de posicions (agost a novembre 1914)
- El Pla Schlieffen i el seu fracàs
- EXERCICI. Descriu la vida dels soldats a les trinxeres. Materials que et poden ajudar:
un fragment d'un documental (7 minuts) i unes escenes de la pel·lícula "Camins de glòria" (Stanley Kubrick, 1957)

1915-1916: La Guerra de Posicions i les seves conseqüències
(Renovació tecnològica, trasllat de la guerra al mar i les colònies, recerca de nous aliats)

1917: La "crisi" de la guerra i les seves conseqüències
(decepcions estratègiques i amenaces a la cohessió nacional)
- El triple joc britànic al Proper Orient i el destí dels armenis
- Els casos d'Irlanda i Rússia
El canvi de les aliances: defecció russa i reacció occidental.
Les causes de l'entrada dels Estats Units

1918: Darreres ofensives

5. La Pau de París (fitxa)
5.1. El tractat de Versalles (vídeo)

(8 i 9) PERÍODE D'ENTREGUERRES

Introducció: l'impacte de la Gran Guerra

1. La Revolució Russa (fitxa)

1.1. La Rússia de Nicolau II (1894-1917)
1.2. Febrer de 1917: la revolució moderada
1.3. Octubre de 1917: la revolució bolxevic
1.4. La contrarevolució i la guerra civil (1918-1921)
1.5. Un nou tipus d'estat (1922-1924)
1.6. El camí cap a l'estat totalitari

MATERIALS PER COMPRENDRE EL TEMA Un resum de la Revolució Russa
Un altre resum de la Revolució Russa
Com va canviar Rússia amb la Revolució?
Stalin vs Trosky: l'assassinat
Les col·lectivitzacions

EXERCICI. Hem explicat a classe qui era George Orwell i alguna de les seves obres principals. Cal visionar "Rebelión en la Granja" i identificar a quins personatges reals parodia en la seva novel·la!

2. L'economia dels EUA

Balanç de la Gran Guerra per als
Característiques de La prosperity
     - hiperconsumisme
     - societat mediàtica
     - ambient d'opulència
     - polítiques conservadores: Quota Act, KKK, creacionisme, Llei Seca.
El crack de 1929: Dels happy twenties a la Gran Depressió
Les polítiques per sortir de la crisi: el New Deal del president Roosevelt, inspirat per J.M.Keynes

3. L'ascens dels feixismes

Les causes (explicades a la cronologia)
 - por a la revolució,
- frustració nacional
- desengany de la democràcia

L'ascens: primer fracàs (Putsch de Munich), aprofitament del malestar provocat pel 1929 i Llei de poders especials (després de l'incendi del Reichtag)

Les característiques (explicades dins la cronologia confeccionada a classe)
- nacionalisme,
- lideratge carismàtic i violència purificadora
- aspiració a l'estat totalitari

Qüestionari sobre la pel·lícula "Rebeldes del swing" (en pdf)

La política contra els jueus:
- Discriminació (Lleis de Nuremberg, 1935)
- Intimidació (Nit dels Vidres Trencats, 1938)
- Concentració (i extermini, des de 1942)
- Historiadors funcionalistes i intencionalistes

4. La Segona Guerra Mundial

Les Causes
Llunyanes: una continuació de la Primera Guerra Mundial?
Properes: les relacions internacionals des de 1933

Primera fase: Blitzkrieg (1939-1941)
Una nova forma de fer la guerra
El mapa de les conquestes nazis: un nou ordre polític a Europa
Com queda França després de la seva derrota?
La Batalla d'Anglaterra: com va poder resistir?
El trasllat de la guerra a la Mediterrània.

Segona fase: Mundialització (1941-1943)
Els atacs que mundialitzen la guerra
La guerra a l'Est: característiques
La guerra al Pacífic: característiques
Les batalles que aturen les ofensives nazis: Guadalcanal, El Alamein i Stalingrado

Tercera fase: Iniciativa aliada (1943-1945)
Els desembarcaments, a Europa: Casablanca i Sicília
Itàlia dividida i la caiguda de Mussolini
El desembarcament de Normandia
La Batalla de Berlín
El final de la guerra al Pacífic: les bombes atòmiques 
(10) ESPANYA 1898-1939

1. EL REGNAT D'ALFONS XIII
     (fitxa)
El problema polític: el descrèdit del sistema polític de la Restauració
El problema militar: els Fets del Cu-Cut (1905) i la Llei de Jurisdiccions (1906)
El problema religiós: la Setmana Tràgica (1909) i la seva repressió
El problema econòmic: Espanya durant la Gran Guerra (1914-1918)
El problema social: la radicalització obrera i el pistolerisme (1917-1923)
El problema colonial: el desastre d'Annual (1921)
La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
     - Les causes: protegir la burgesia (del pistolerisme) i protegir l'exèrcit (de l'Expedient Picasso)
     - Les polítiques desenvolupades per la dictadura: eren solucions?

2. LA SEGONA REPÚBLICA (1931-1936)

Els resultats de les eleccions municipals del 12 d'abril i la proclamació de la República el 14 d'abril
A Catalunya, de la proclamació de la República a la Generalitat provisional
    - Comentari de text: el darrer comunicat d'Alfons XIII (versió 2)
El Govern Provisional i el període constituent: el reconeixement del vot femení (versió llarga 2)
El Bienni d'Esquerres (juny 1931 a novembre 1933)
   - Resultat de les eleccions de juny de 1931
   - Característiques de la Constitució de 1931
   - Les reformes de 1931
   - L'oposició a la República: Sanjurjada, església, nous partits i anarquistes

El Bienni de Dretes (novembre 1933 a febrer 1936)
   - el resultat de les eleccions de 1933 
   - La Revolució d'Octubre a Astúries, i els Fets d'Octubre a Catalunya

Les eleccions de febrer de 1936 i l'Espanya del Front Popular
   - La restauració de la Generalitat

3. LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

Les causes i les interpretacions
Geografia del cop d'estat i naixement de les "dues Espanyes".

1ª fase: Operacions d'enllaç i "guerra de colunes" (juliol a novembre de 1936)
Què tenen en comú les "dues Espanyes"?
 - Neixen sistemes polítics nous en ambdós zones
 - Es desencadena en el seu interior una violenta repressió política

MATERIALS PER COMPRENDRE ELS FETS
Un resum dels anys anteriors
L'assassinat de Calvo Sotelo, el pretext
El General Mola i la "Instrucción Reservada"
Un exemple: el cop a Granada
El fracàs del cop genera la revolució...

2ª fase: Batalla de Madrid (i les seves conseqüències): novembre 1936 a abril 1937
3ª fase: Batalles del Nord i operacions de distracció (els bombardejos)
4º fase: Batalla de l'Ebre, caiguda de Catalunya i operacions finals(11) LA GUERRA FREDA (1945-1991)


INTRODUCCIÓ. Les conferències inter-aliades (fitxa)
- Teheran, Jalta i Potsdam
- Els acords sobre Alemanya: desmilitarització, descartelització, desnazificació i ocupació
- Els acords sobre l'organització de la pau: les Nacions Unides. Objectius i balanç
(imatges de Berlín, 1945)

I. Els orígens de la Guerra Freda (1945-1948)
- Com actua cada bloc en l'Europa alliberada?
- La creació del "cinturó defensiu soviètic" a l'Europa de l'Est
- Les reaccions nord-americanes: Pla Marshall i Doctrina Truman
- La definició: el teló d'acer
- El bloqueig de Berlín (1948-1949)

II. Què és la Guerra Freda? (fitxa)
- Definició i característiques
- Etapes: grans tensions, coexistència pacífica, distensió i "segona guerra freda"
- Les causes: acusacions mútues, "síndrome de 1941" i "teoria de les naturaleses incompatibles"

III. La Guerra Freda a l'Àsia (1948-1953)
- 1949: acaba la guerra civil xinesa amb la victòria comunista
- 1950: el segon gran conflicte fred, la Guerra de Corea (1950-1953)
- 1951: els francesos, derrotats a Indoxina (primers minuts)
- 1951: el Japó, aparador del món capitalista (trobada Hirohito i McArthur, al cinema)
- Conseqüències de la Guerra Freda a la societat nord-americana: la caça de bruixes
(un exemple: el matrimoni Rosenberg)

IV. Desenrunar Europa (i satel·litzar-la)
- El miracle europeu, més motius que l'ajuda americana
- Evitar que es facin comunistes: el Welfare State
- El camí europeísta: el Mercat Comú (CEE) i les seves successives ampliacions
- Rebaixar els costos de l'imperi: el neocolonialisme
     - Les causes que van impulsar la independència de les colònies
     - El cas de l'Índia: Gandhi i la desobediència civil
     - El cas de Palestina: el naixement de l'estat d'Israel

V. La "Coexistència Pacífica" (1953-1969)
El relleu en la cúpula de les superpotències
Les propostes de Krushev en el XXè Congrés del PCUS: la desestalinització
   - Acords amb els americans i respecte de cada zona d'influència: Hongria i Suez (1956)
   - Les superpotències traslladen la seva rivalitat a la "cursa espacial": 1957, 1961, 1969
Les crisis més dures de la Guerra Freda: el mur de Berlín (1961) i els míssils cubans (1962)
(versió 2)